Tietosuojalauseke

TestausOSY:n toimintoja koskevat henkilötietojen suojausperiaatteet

1. Perusperiaatteet

TestausOSY on yhteisö, joka on sitoutunut suojaamaan jäsentensä ja muiden palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä. Se noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke esittelee henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt yhteisön eri palveluissa.

Perusperiaatteemme on, että henkilötietoja kerätään mahdollisimman vähän. Niiden käyttö tähtää viestinnän mahdollistamiseen jäsenten tavoittamiseksi ja väliaikaisesti käytettynä esimerkiksi tilaisuuksien järjestämiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

2. Kerättävät tiedot

2.1 Nettisivuston www.testausosy.fi:n käyttäjätiedot

Sivuston rekisteröidyt käyttäjät ovat sivuston ylläpitoon osallistuvia ja sisältöä sivustolle tuottavia henkilöitä. Kerättäviä tietoja ovat käyttäjän sähköpostiosoite ja nimi. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin sivuston pääsyn ja oikeuksienhallintaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Sivuston vierailijoista ei kerätä mitään tietoja.

2.2. Yhteisön sähköpostilista

Yhteisön sähköpostilista on samalla jäsenrekisteri. Kerättäviä tietoja ovat käyttäjän sähköpostiosoite ja nimi. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin sähköpostien lähettämiseen jäsenille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

2.3. LinkedIn-ryhmän tiedot

LinkedIn-ryhmän tietosuoja perustuu LinkedIn-palvelun ratkaisuihin, joihin TestausOSY ei voi vaikuttaa. Ryhmään liittyvä on tietosuojan kannalta ensisijaisesti suhteessa LinkedIniin eikä TestausOSY:yn. Ryhmän jäsenyystietoja ei käytetä mitenkään eikä niitä voikaan luovuttaa muille jo LinkedIn:n sääntöjen perusteella.

2.4. Tilaisuuksien osallistumistiedot

Tilaisuuksien osallistumistiedot käsitellään erillään muista palveluista tapauskohtaisin järjestelyin.

3. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Palvelujen käytöstä ei kerätä mitään metriikkaa. Nettisivusto käyttää evästeitä, mutta vain koska WordPress-alusta tarvitsee niitä. Evästeiden tietoja ei muutan käytetä mihinkään.

4. Henkilötietojan säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään kussakin palvelussa sen tarjoamilla säilytysratkaisuilla.

Emme luovuta tai myy henkilötietoja TestausOSY:n ohjausryhmän ulkopuolelle.

Kaikkien palvelujen tiedot säilytetään EU:ssa.

5. Tietojen poistaminen

Kaikissa palveluissamme tietoja hallitaan itsepalveluna, jolloin käyttäjä voi itse poistaa kaikki häneen liittyvät tiedot.

6. Yhteydenotot

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Sytyke ry:n osaamisyhteisö TestausOSY.
Voit ottaa yhteyttä sen ohjausryhmään osykamut@yahoogroups.com tai tämän sivuston hallintaan osoitteella webmaster@testausosy.fi

Post Navigation