Materiaalit: Ketteriä menetelmiä ja riskipohjainen testaus

2002-01-14 TKK, Espoo. Illan emäntänä oli Maaret Pyhäjärvi.

Kaikki puhuvat tänä talvena Extreme Programming:sta ja ketteristä menetelmistä. Testaajia luonnollisesti kiinnostaa eniten testauksen asema näissä muodikkaissa menetelmissä. Maailmalta kantautuu puhetta riskipohjaisesta testauksesta, joka kuulostaa järkevältä. Molemmille asioille on yhteistä että harva on kumpaakaan nähnyt tehtävän oikeasti.

Testing in Agile Methodologies and Extreme Programming (191 k) 2002-01-14_agile

Maaret Pyhäjärvi on tutkijana Teknillisen Korkeakoulun SoberIT tutkimusyksikössä ja on nyt erityisesti selvittänyt pienille ohjelmistofirmoille sopivia ohjelmistotuotannon menetelmiä. Maaret on sikäli erikoinen tutkija, että hänellä on myös perusteellinen testaajatausta.

Harva asia on viimeisen parin vuoden aikana pitänyt koko softa-alan kiinnostusta yllä, kuten ns. ketterät menetelmät, etenkin Extreme Programming, eli XP. testaajan kannalta XP:n kiinnostavimpia puolia ovat

  • Varsinaisten suunnitteludokumenttien puuttuminen – ne korvataan automatisoiduilla testeillä.
  • Yksikkötestit kirjoitetaan ennen koodin kirjoittamista ja ne automatisoidaan 100%:sti.
  • Hyväksymistestit valitsee mieluiten asiakas tai asiakkaan edustaja
  • XP:ssä kaikki projektissa ovat ohjelmoijia

XP siis ilmiselvästi muuttaa testaajien roolia. Maaret esitteli XP:n periaatteita ja myös hahmotteli testaajien roolin muuttumista. Totesimme yhdessä, että asiaa pitäisi selvittää lisää.

Risk-Based Testing (167 k) 2002-01-14Risk-based_testing

Erkki Pöyhöseltä on kysynyt useampikin sisäinen asiakas viime aikoina, miten organisaatio voisi kohdistaa testausresurssinsa paremmin. Erityisesti projektin kalenteriaika pitäisi jakaa järkevästi erilaisten testaustyyppien välillä.

Riskipohjaisesta testauksesta on muutaman viime vuoden aikana puhuneet useammatkin testauskonsultit ja -tutkijat. Toisaalta James Bach ja Cem Kaner ovat puhuneet ja kirjoittaneet paljon siitä, miten riskianalyysi voi auttaa paremmin löytämään asiakkaan tarpeiden kannalta vakavampia vikoja (Risk-based Test Specification). Toisaalta Ståhle Amland ja Paul Gerrard ovat korostaneet riskianalyysin mahdollisuuksia testauksen kohdistamisessa (Risk-Based Test Management / Test Planning).

Post Navigation