Ajatuksia yhteisöistä

TestausOSY haluaa jatkuvasti kehittyä enemmän yhteisölliseksi. Siksi meidän kaikkien on ymmärrettävä yhteisöjen periaatteita ja menestystekijöitä. Suomessa on pitkä ”järjestöjen” historia ja siksi yhteisöjen luonnetta voikin olla hedelmällistä tarkastella vertailemalla järjestötoimintaa vasten. Yhteisöjen periaatteista on Matti Vuoren tekemä alustavaa analyysiä aiheesta vuodelta 2010, joka on yhtä ajankohtainen tänä päivänä kuin silloin kun sitä pienellä porukalla ohjausryhmässä käsiteltiin. Keskustellaan asiasta testausOSY:n linkedIn-ryhmässä, tule ottamaan kantaa siihen millainen yhteisö meistä muodostuu!

Post Navigation