Kalenteri

Anteeksi, mutta tämä kirjoitus on saatavana ainoastaan näillä kielillä: English.

Oct
26
to
Tieturi: Testauksen johtaminen @ Tieturi, HTC
Oct 26 – Oct 27 Koko päivä

Kurssilla teemme testaustyötä, sen suunnittelua ja johtamista aivan konkreettisesti.

Kurssin tavoitteena on tuottaa joukko oivalluksia, joista ajan kuluessa kasvaa menestymistä sinulle ja organisaatiollesi kaikessa, mihin ryhdyt.

Lue lisää Tieturin sivulta:

https://www.tieturi.fi/koulutukset/testaus/testaus/testauksen-johtaminen

Nov
9
to
Tieturi: Vaatimusten määrittely ja hallinta testaajille @ Tieturi, HTC
Nov 9 – Nov 10 Koko päivä

Koulutuksessa käydään läpi miten vaatimusten määrittelyn keskeiset kuvaustavat vaikuttavat testaukseen. Koulutuksen käynyt osaa tulkita ja arvioida vaatimuskuvausten toimivuutta testauksen kannalta. Hän ymmärtää vaatimusten hallinnan keinot ja niiden vaikutuksen testaamiseen. Vaatimusten määrittely ratkaisee pitkälti sen, tuleeko järjestelmästä sellainen, jota tilaaja tarvitsee. Vaatimukset muuttuvat – se on fakta, mutta niiden muutosta tulee hallita.

Järjestelmän testaus tehdään aina vaatimuksia vasten. Niinpä testaajan tulee ymmärtää vaatimukset. Jos hän ei ymmärrä vaatimuksia, miten hän pystyy laatimaan testitapauksia. Vaatimusten muuttuminen aiheuttaa muutoksia myös testitapauksiin ja testaamiseen.

Lue lisää Tieturin sivulta:

https://www.tieturi.fi/koulutukset/vaatimukset-suunnittelu-ja-maarittely/vaatimusten-maarittely-ja-hallinta-testaajille

Nov
16
to
Tieturi: Ketterä ja tutkiva testaus @ Helsinki
Nov 16 – Nov 17 Koko päivä

Koulutuksessa käydään läpi ketteryyden käsitteet testauksen näkökulmasta.

Ketterä- ja tutkiva testaus -koulutuksen jälkeen osallistuja omaa hyvät perustiedot ketteryydestä sekä tutkivasta testauksesta ja niiden soveltamisesta käytännön ohjelmistokehitykseen. Koulutus auttaa ymmärtämään perinteisen ohjelmistokehityksen- ja ketterän ohjelmistokehityksen liittyvän ohjelmistotestauksen erot ja auttaa ketterän testauksen käyttöönottoa organisaatiossa.

Ketterän ohjelmistokehityksen merkitys on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Muutoksen tavoite on parantaa sekä ohjelmistokehityksen tuottavuutta että ennustettavuutta. Jotta ketteryydestä saataisiin kaikki teho irti, täytyy myös ohjelmistotestaus mukauttaa ja integroida luonnolliseksi osaksi ketterää ohjelmistokehitystä. Tutkiva testaus on eräs tärkeä osa testausketteryyttä jota ilman ei saavuteta parhaita tuloksia. Koulutuksen aikana opitaan keinoja jotka auttavat hyödyntämään tutkivaa testausta oikealla tavalla.

Tarkempi kuvaus ja ilmoittautuminen Tieturin www-sivulla:

https://www.tieturi.fi/koulutukset/testaus/testaus/kettera-ja-tutkiva-testaus11

Nov
21
ti
Tieturi: ISTQB Agile Tester Foundation Certificate Course @ Tieturi, HTC
Nov 21 – Nov 22 Koko päivä

The ISTQB Agile Tester Foundation Certificate Course is a two-day course explaining the fundamentals of testing on agile projects. This course is accredited by ISTQB and addresses the ISTQB Foundation Level Extension Syllabus – Agile Tester. The course includes exercises and practice exams to highlight key aspects of the syllabus and to help participants understand and practice the concepts and methods presented.

A candidate who achieves ISTQB Foundation Level Extension – Agile Tester certification, can be expected to:

  • Collaborate in a cross-functional Agile team being familiar with principles and basic practices of Agile software development.
  • Adapt existing testing experience and knowledge to Agile values and principles.
  • Support the Agile team in planning test-related activities.
  • Apply relevant methods and techniques for testing in an Agile project.
  • Assist the Agile team in test automation activities.
  • Help business stakeholders define understandable and testable user stories and acceptance criteria.
  • Work and share information with other team members using effective communication styles and channels.

Read more on Tieturi’s web site:

https://www.tieturi.fi/koulutukset/testaus/istqb/istqb-agile-tester-foundation-certificate-course

Nov
29
ke
Tieturi: ISTQB Sertifioitu testaaja – perustaso @ Helsinki
Nov 29 – Dec 1 Koko päivä

Koulutuksessa käydään läpi ohjelmistotestauksen perustutkinto, ISTQB Sertifioitu testaajan perustaso. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelmistotestauksen perusterminologian ja sinulla on valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. 

ISTQB Sertifioitu testaaja -perustaso on suomenkielinen versio englanninkielisestä perustason testaus-sertifikaatista. Alkuperäinen englanninkielinen sertifikaatti on  kahden kansainvälisen testauksen sertifiointijärjestön, ISEB:n (International Software Examinations Board) ja ISTQB:n (International Software Testing Qualifications Board), kehittämä. Suomessa perustason sertifikaatin suorittamista valvoo ISTQB:n Suomen paikallisjärjestö FiSTB (Finnish Software Testing Board). FiSTB vastaa suomalaisen näkökulman ja osaamisen tuomisesta kansainväliseen yhteistyöhön sekä koordinoi useiden kansallisten ISTQB-työryhmien toimintaa. ISTQB Sertifioitu testaaja -perustaso on FiSTB (Finnish Software Testing Board) virallisesti suomentama.

Koulutuksessa käydään läpi testausprosessin perusasiat, standardit sekä käytössä olevat työkalut. ISTQB Sertifioitu testaaja -valmennuskurssin jälkeen voit halutessasi osallistua yhden tunnin kestävään sertifiointitenttiin. Kun olet suorittanut ISTQB Sertifioitu testaaja perustaso -sertifikaatin voit halutessasi edetä kolmiportaista sertifiointipolkua eteenpäin.

Koulutuksen jälkeen hyväksytysti suoritettu perustason sertifikaatti on osoitus henkilökohtaisesta testausosaamisesta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Tieturin sivulta:

https://www.tieturi.fi/koulutukset/testaus/istqb/istqb-sertifioitu-testaaja-perustaso

Dec
11
ma
Tieturi: ISTQB Advanced Level Software Test Manager @ Helsinki
Dec 11 – Dec 20 Koko päivä

The ISTQB Advanced Test Manager qualification training focuses on test estimation, planning, monitoring and control. Successful candidates can: Define the overall testing goals and strategy for the system being tested. Plan, schedule and track the tasks.

Describe and organise the necessary activities. Select, acquire and assign the adequate resources to the tasks. Select, organise and lead testing teams.

Organise the communication between the members of the testing teams, and between the testing teams and all relevant stakeholders. Justify the decisions and provide adequate reporting information where applicable.

The course duration is 5 days.

For more information, please see Tieturi’s web page:

https://www.tieturi.fi/koulutukset/testaus/istqb/istqb-advanced-level-software-test-manager1

Dec
12
ti
Tieturi: Testauksen valmennusohjelma @ Tieturi, HTC
Dec 12 – Dec 13 Koko päivä

Koulutuksessa käydään läpi työvaiheet, jotka liittyvät testaukseen. Koulutuksen jälkeen henkilö osaa suunnitella testausta ja testitapauksia sekä tietää, miten testaus otetaan huomioon ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa sopimuksen teosta projektin päättämiseen ja ylläpitovaiheeseen.

Testaus on tärkeä, usein liian vähälle huomiolle jäävä osa jokaista ohjelmistokehitysprojektia. Laadukkaalla, oikein ajoitetulla ja suunnitellulla testauksella voidaan varmistaa, että projektin aikataulu- ja laatuvaatimukset saavutetaan.

Lue lisää Tieturin sivulta:

https://www.tieturi.fi/koulutukset/testaus/testaus/testauksen-valmennusohjelma

Dec
14
to
Tieturi: Hyväksymistestaus (Acceptance testing) @ Helsinki
Dec 14 – Dec 15 Koko päivä

This course provides the delegate with necessary knowledge on User Acceptance Testing (UAT).

User acceptance testing (UAT) is often the final phase of testing before product is released and transferred into production. Acceptance testing requires specific skills from testers and not anymore only technical skills are not enough. Basic fact is that the earlier you find the bugs the cheaper it will be to fix those. Acceptance testing is all about measuring confidence to assess whether the system is fit for purpose or is the product ”good enough” for production. This training will give you knowledge how to take a risk-based approach to determine whether to “go-live” or not.

For more information, please see Tieturi’s web-page:

https://www.tieturi.fi/koulutukset/testaus/testaus/hyvaksymistestaus