Toiminta

TestausOSY on yhteisö – toimimme vapaamuotoisena yksilöiden verkostona Systeemityöyhdistys Sytykkeeseen löyhästi kytkeytyen (olemme sen osaamisyhteisö).

Toiminta-ajatus

Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) on testauksen puolueeton, ei-kaupallinen ja vapaaehtoinen keskustelu- ja yhteistyöverkosto, jossa mahdollista vaihtaa ajatuksia testauksen haasteista ja ratkaisuista kenen tahansa testaustoiminnassa mukana olevan näkökulmasta.

Esittelykalvot

Toiminnan periaatteet ja tavoitteet

Periaatteet:

 • Toimimme sekä paikallisesti että maanlaajuisesti
 • Toimintamme on maksutonta ja kaikille kiinnostuneille avointa
 • Edistämme monipuolista testausosaamista ja erilaisten testausnäkemysten kehitystä

Tavoitteet:

 • Tarjoamme mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa ajatuksia ja keskustella testauksen haasteista ja ratkaisuista avoimesti
 • Välitämme oppeja testauksesta Suomessa
 • Edistämme ohjelmisto- ja järjestelmätestauksen ja testaajien asemaa ja arvostusta Suomessa
 • Parannamme testaustietämystä sekä testaustoiminnassa suoraan mukana olevien että testauksen sidosryhmien, mukaanlukien asiakkaat ja loppukäyttäjät, näkökulmasta kaikissa toimintaympäristöissä

Toiminta

 • Jäsenseminaarit
  • Eri yritysten tiloissa tai verkossa järjestettäviä maksuttomia tapahtumia
  • Järjestäminen perustuu vapaaehtoisiin tilan tarjoajiin ja tarpeellisten aiheiden tunnistajiin
  • Esim. Testihallinnan työkalutuki 06/2012 @ Tellabs
 • Testausillalliset ja kirjapiirit
  • Avoimia alustuksellisia keskustelukeskeisiä ryhmäkokoontumisia sovittuun aikaan sovitussa ravitsemusliikkeessä, kukin kattaa omat ruoat ja juomat
 • Sähköinen tiedottaminen ja keskustelu
  • Kaikki tilaisuudet jäsenpostituslistalla (sytyke-testaus-kerho@pcuf.fi / sytyke-fast@pcuf.fi)
  • TestausOSY:n LinkedIn-ryhmä kaikelle testaukseen liittyvälle keskustelulle ja tapahtumien ilmoituksille
  • Websivuilla omat tapahtumat
  • Twitter-tili

Muut toimintamuodot

Laatu ja testaus -lehti

Työryhmätoiminta

Koulutustoiminta
Koulutustoiminta on löytänyt tiensä testausOSY:n toimintaan tarpeesta järjestää sisäisiä koulutuksia firmarajoja avartaen sekä uusien konseptien kokeiluun. Koulutustoiminta testausOSY:n sisällä noudattaa yleisperiaatetta: sen on oltava osallistujilleen maksutonta.

Projektit

TestausOSY:n tontilla on paljon tekemätöntä työtä,

 • joka hyödyttäisi kovasti suomalaisia testaajia
 • joka ei ole kovin aikakriittistä
 • jossa laatu on tärkeää pitkän aikavälin vaikutuksen kautta
 • joka ei tehtävänä kuulu millekään yritykselle erityisesti
 • jonka ohessa olisi mukava tutustua kollegoihin
 • jossa oppisi jotain uutta testauksesta
 • joka olisi mielenkiintoista!

Tämä kuulostaa mahdottomalta yhtälöltä, mutta tämä on aivan totta ja jopa todennäköistä. Joissain tehtävissä osallistujat voivat jopa kytkeä yhteisön projektin omaan työhönsä eli tehdä sitä työaikana.

Yhteistyötahot

 • Suomen testausraati (Finnish Software Testing Board) organisatorisesti Sytykkeestä ja TestausOSY:stä erillinen testaussertifioinnista vastaava yhdistys Tietotekniikan liiton alla.
 • Tieturin vuosittain järjestettävässä testaustapahtumassa jaetaan vuoden testaajan palkinto, jota testausOSY on vahvasti mukana organisoimassa.