Materiaalit: FiWST-1 Onnistunut testiautomaatio

Ensimmäisessä vertaistyöpajassa vuonna 2004 puhuttiin käytiin läpi kokeneiden testausihmisten automaatiokokemuksia onnistumisten näkökulmasta. Kokemuksia työstettiin pienryhmissä ja keskusteltiin yhteen, ja työpajan lopputuloksena laadittiin raportti keskustelluista asioista.

Tilaisuuden yhteenvetomateriaalit: 20041213FiWST1Yhteenveto

Post Navigation