ISEB Testaajasertifikaatin suomentamisprojektin valmistelua

’ISEB Software Testing Foundation Certificate’ on alunperin brittiläinen näkemys siitä, mitä jokaisen testaajan tulisi tietää ja työssään osata. Kun tätä sertifikaattia ollaan kansainvälistämässä, teemme kuten kollegat esimerkiksi Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa: Mahdollistamme testaajille sertifikaatin hankkimiseen äidinkielellään, kun käännämme asiaan liittyvän avainmateriaalin suomeksi ja rakennamme sertifikaatin hallinnointiin tarvittavat rakenteet. Asian taustoja ja mahdollisuuksia selviteltiin tässä kokouksessa.

ISEB-sertifikaatin taustatietoja:

Projektin tehtävä on alkuvaiheessa selkeä: sanasto (BS7925-1) tulee kääntää suomeksi ja hyväksyä laajalla joukolla. Sen jälkeen tulee kääntää kurssivaatimukset, jonka jälkeen koulutusorganisaatiot voivat alkaa laatimaan materiaaleja suomenkieliseen sertifiointikoulutukseen. Lopuksi tulee kääntää sertifikaattitenttiin liittyvä kysymystietokanta, josta kokeiden tehtävät arvotaan. Tämän jälkeen voidaan järjestää sertifiointikokeitakin suomeksi.

Tässä rinnalla tulee eurooppalaisessa yhteistyössä (Eki osallistuu kokoukseen 2002-11-13) rakentaa suomenkielisen testaajasertifikaatin ”hallitus” (eng. ’board’) asiassa aktiivisten tahojen vapaaehtoisista edustajista (Englannin ISEB-työryhmässä tästä työstä ei makseta mitään). Tämän asiantuntijaryhmän tehtävänä on tutkia ja hyväksyä (eng. ’accreditate’) suomenkieliset koulutusmateriaalit ja -organisaatiot tuottamaan virallista sertifiointikokeeseen johtavaa koulutusta.

Tämä on siis selkeästi kesken. Nyt etenemme muiden maiden rinnalla isoissa linjoissa, mutta käytännöt meidän tulee rakentaa Suomen testusyhteisön mahdollisuuksien ja testaajien & teollisuuden tarpeiden mukaisesti. Projektista kiinnostuneet ottakoot yhteyttä Erkki Pöyhöseen. Projekti tiedottaa hankkeen etenemisestä ainakin näillä sivuilla, Systeemityö- ja IT Viikko-lehdissä.

Post Navigation