Category Archives: Tiedotukset

Antti Niittyviita (Prove) on Vuoden Testaaja 2012

Tieturin testaustapahtumassa 25.4.2012 julkaistiin jo kuudetta kertaa vuoden testaaja -arvonimen voittaja. Voittaja on Antti Niityviita Prove Expertise Oy:stä. Antti asustaa Oulun seudulla, mutta vaikutuspiiriltään varsin laaja-alainen.

Monet tuntevat Antin ohjelmistotestaus.fi blogin kirjoittajana. Antti sai annetuista noin 500 äänestä 25 %. Antin valintaa perusteltiin tämän pitkäjänteisellä ja näkyvällä työllä testauksen parissa, sekä kyvyllä tuoda esiin testauksen merkitys ohjelmistoprojektien aikataulutuksessa ja liiketoimintariskien poistamisessa.

Kaikkiaan joukosta erottui selkeästi kolmikko, josta todettiin vielä että se pysyi samana sekä kokoonpanoltaan että järjestykseltään IP-osoitetarkistuksen sekä perustelutarkistuksen jälkeenkin. Oli ihanaa huomata, että kaikki kolme top-3 joukkoon päätynyttä herraa olivat paikan päällä palkitsemistilaisuudessa esittäytymässä.

Yleisestikin palkinnosta puhuttiin. Maaretilta tiedusteltiin palkinnon merkityksestä ja Tieturin tiedotteeseen vastaus on kirjattu seuraavasti: ”Testauspuolella tehdään todella paljon töitä ja testaajien tekemä työ on tärkeässä roolissa esimerkiksi laadunparannuksessa. Vuosittaisella testaaja-valinnalla voimme nostaa näitä arvokasta työtä tekeviä henkilöitä paremmin esille”. Kari muistutteli kriteereistä ja Eki vielä täydensi tausta-ajatuksemme – haluamme että meillä kaikilla yhteisön jäsenillä on vuoden aikana mahdollisuus oppia vuoden testaajalta jonkin testausOSY:n tapahtuman puitteissa.

Antti piti vielä hienon kiitospuheenkin, muistuttaen hienosti mieleen että vaikka seminaareissa aina puhutaan työkaluista ja menetelmistä joita voisi hyödyntää, viime kädessä homma on kiinni siitä että kääritään ne hihat ja aletaan hommiin.

Onnittelut vielä Antille Vuoden Testaaja 2012 -voitosta!

ISEB Testaajasertifikaatin suomentamisprojektin valmistelua

’ISEB Software Testing Foundation Certificate’ on alunperin brittiläinen näkemys siitä, mitä jokaisen testaajan tulisi tietää ja työssään osata. Kun tätä sertifikaattia ollaan kansainvälistämässä, teemme kuten kollegat esimerkiksi Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa: Mahdollistamme testaajille sertifikaatin hankkimiseen äidinkielellään, kun käännämme asiaan liittyvän avainmateriaalin suomeksi ja rakennamme sertifikaatin hallinnointiin tarvittavat rakenteet. Asian taustoja ja mahdollisuuksia selviteltiin tässä kokouksessa.

ISEB-sertifikaatin taustatietoja:

Projektin tehtävä on alkuvaiheessa selkeä: sanasto (BS7925-1) tulee kääntää suomeksi ja hyväksyä laajalla joukolla. Sen jälkeen tulee kääntää kurssivaatimukset, jonka jälkeen koulutusorganisaatiot voivat alkaa laatimaan materiaaleja suomenkieliseen sertifiointikoulutukseen. Lopuksi tulee kääntää sertifikaattitenttiin liittyvä kysymystietokanta, josta kokeiden tehtävät arvotaan. Tämän jälkeen voidaan järjestää sertifiointikokeitakin suomeksi.

Tässä rinnalla tulee eurooppalaisessa yhteistyössä (Eki osallistuu kokoukseen 2002-11-13) rakentaa suomenkielisen testaajasertifikaatin ”hallitus” (eng. ’board’) asiassa aktiivisten tahojen vapaaehtoisista edustajista (Englannin ISEB-työryhmässä tästä työstä ei makseta mitään). Tämän asiantuntijaryhmän tehtävänä on tutkia ja hyväksyä (eng. ’accreditate’) suomenkieliset koulutusmateriaalit ja -organisaatiot tuottamaan virallista sertifiointikokeeseen johtavaa koulutusta.

Tämä on siis selkeästi kesken. Nyt etenemme muiden maiden rinnalla isoissa linjoissa, mutta käytännöt meidän tulee rakentaa Suomen testusyhteisön mahdollisuuksien ja testaajien & teollisuuden tarpeiden mukaisesti. Projektista kiinnostuneet ottakoot yhteyttä Erkki Pöyhöseen. Projekti tiedottaa hankkeen etenemisestä ainakin näillä sivuilla, Systeemityö- ja IT Viikko-lehdissä.