Author Archives: Matti Vuori

TestausOSY:n ohjausryhmän uuden pj:n tervehdys

Hyvä TestausOSYläinen,

TestausOSY:n ohjausryhmän puheenjohtaja on vaihtunut – aloitin siinä tehtävässä tänään.

Olen jo vuosia ollut OSY:n ohjausryhmässä eli asia ei ole sinänsä uutta. Osaamisen teema on ajankohtainen siksikin, että olen töissä Tampereen teknillisellä yliopistolla ja siinä sivussa rakennan väitöskirjaa kotimaisesta testausosaamisesta, jolla pärjäämme alalle tulevaisuudessa vielä nykyistäkin paremmin!

Olen aiemminkin korostanut, että ammattilaisten yhteisöllä ei pidä olla puheen_johtajaa_, sillä yhteisö luokoon ja johtakoon puhettaan itse. Ohjausryhmä ja sen puheenjohtaja tarvitaan erilaista koordinointia, valmistelua ja sidosryhmäyhteistyötä varten.

Mutta muutenkin yhteisömme tarvitsee lisää vauhtia ja varsinkin ruohonjuuritason tekemistä kaikilla paikkakunnilla – pieniä tilaisuuksia, testauspäivällisistä ja pieneen neukkariin mahtuvista miniseminaareista alkaen. Siihen tarvitaan meitä kaikkia.

Jos et vielä ole mukana TestausOSY:n LinkedIn-ryhmässä, suosittelen liittymistä, koska siellä voimme vaihtaa ajatuksia toiminnasta ja kaikesta testaukseen ja laatuun liittyvästä.

t. Matti Vuori

matti.vuori@mattivuori.net tai matti.p.vuori@tut.fi

Around 80 thoughts about test automation

— This is a fast translation of ”80 ajatusta testiautomaatiosta”, which some people have requested. —

What thoughts are these? Their purpose is to present the diversity and richness of the world of test automation. Test automation often presented as a big heterogeneous black box that has an upper-case letter A in the lid, but the automation has many kinds of essences. Here we look into some of them (but in no means thoroughly of exactly).

around_80_thoughts_about_test_automation

Noin 80 ajatusta testiautomaatiosta

Mitä ajatuksia nämä ovat? Niiden tarkoituksena on luodata testiautomaation monimuotoisuutta ja
rikkautta. Testiautomaatio on usein kuin iso heterogeeninen musta laatikko, jossa on kannessa iso
A-kirjain, mutta oikeasti automaatiolla on monenlaisia olemuksia. Käsittely ei ole mitenkään katta-
va.
noin_80_ajatusta_testiautomaatiosta