Muistio: jäsenyydestä

Taustaa

TestausOSY:n osalta ”jäsenyys” on jo pidempään ollut varsin löyhä käsite, jonka pääasiallinen tarve on noussut alennuksia tarjoavien organisaatioiden tarpeesta tunnistaa henkilöt, joilla on oikeus alennukseen. ”TestausOSY” tässä tarkoituksessa on kuin alennuskoodi, joka täytyy tietää ollakseen oikeutettu alennukseen.

Toiminnan kehittyessä on noussut tarpeita ymmärtää jäsenyyttä ja vaikutuspiiriä tarkemmin. Tässä muistiossa koitetaan avata mahdollista tapaa ajatella jäsenyyttä ja osallistumista osana yhteisön kehittymistä.

Kokonaiskuva

TestausOSY:n asian piiriin kuuluu

  • ihmisiä ja organisaatioita, jotka haluavat kuulla näistä asioista ja pitää asioita tapetilla (kts. alta Henkilöjäsenet sekä Yhteistyöyritykset sekä -yhteisöt)
  • ihmisiä ja organisaatioita, joiden pitää kuulla näistä asioista ohjelmistokehityksen yhteisen hyvän vuoksi (kts. alta Vaikutuspiiri)

Yhteisönä meidän pitänee opetella arvioimaan miten onnistumme molemmissa kentissä.

Henkilöjäsenet

TestausOSY ei ole yhdistys – sillä ei ole jäsenrekisteriä. TestausOSY on testausasiosta kiinnostuneiden löyhä verkosto, jossa kukin toimii yksilönä. Kenelläkään ei ole oikeutta puhua testausOSY:n puolesta – ja toisaalta kaikilla on. Olemassaolon oikeutus yhteisölle lähtee tarpeesta kohdata muita testauksesta kiinnostuneita. Olemme sopineet periaatteeksi maksuttomuuden – ihmisten aika on yhteisötoiminnan panostus.

Jotta toiminta helpottuisi, loimme jo varhain sähköpostilistan, joka on lähimpänä ymmärrystä sille kuka on jäsen ja kuka ei. Listojen määrä on vuosien saatossa lisääntynyt, ja näkisin että nyt voisimme jo ajatella kaikkia listoja tasa-arvoisina tiedottamisen osalta: perinteistä kielen perusteella jaettua postituslistaa, linkedin-keskusteluryhmän jäsenlistaa ja vähitellen mukaan tulevaa Facebook-ryhmää. Sähköpostilistat ovat puhtaasti tiedotusluonteisia (omat tilaisuudet ja alennukset, kaupallisia vain kootusti). LinkedIn on keskusteluryhmä. Ja Facebook uutena kanavana mahdollistaa linkkien ja kuvien jakamisen, eikä ole korvaamassa LinkedIniä keskustelupalstana.

Listojen henkilöjäsenissä on kahdenlaisia jäseniä:

  • ”kuulun”-jäseniä: nämä ihmiset itse tunnistavat kuuluvansa ja haluavansa kuulua testauksen osaamisyhteisöön
  • ”seuraan”-jäseniä: nämä ihmiset osallistuvat tai haaveilevat osallistuvansa tilaisuuksiin, mutta katselevat jäsenyyttään enemmän ulkopuolelta tulevana.

Lisäksi listoilla olevien jäsenien lisäksi meillä on ”osallistun”-jäseniä. Nämä eivät näy hallinnollisesti listoilla, mutta osallistuvat toisinaan tilaisuuksiin. Ja ovat yhtä lailla arvokkaita kuin muutkin jäsenet, koska jokainen kohtaaminen ja keskustelu opettaa. Osallistujissa on usein muiden yhteisöjen jäseniä, jotka kokevat jonkin tilaisuuden omakseen, mutta asia kokonaisuutena ei kuulu valitulle paletille.

Haluaisimme tietää jäsenten määrän, koska sillä on merkitystä kun neuvotellaan yhteisön eduista. Suurelle porukalle suostutaan antamaan helpommin aikaa ilmaiseksi (kansainväliset gurut) ja toisaalta sopimaan alennuksista ja eduista.

Yhteistyöyritykset ja yhteisöt

Jäsenemme ovat olleet aina henkilöjäseniä. Kuitenkin toiminnan mahdollistamisen ydin muodostuu yhteistyöyrityksistä, jotka tarjoavat puitteita. Meidän toimintaamme tässä muodossa ei olisi ellei olisi Aalto Yliopistoa, Altomia, ComiQia, F-Securea, Granlundia, Ilmarista, KnowITia, Nokiaa, Provea, Qentineliä, Tampereen Teknillistä Yliopistoa, Tapiolaa, Tietoa, ja Tieturia. Saatoin aakkosjärjestykseen laittamaltani listalta hyvinkin unohtaa jonkun tila-asioissa aina apuun tulevan yrityksen, jonka testausmyönteisyys on toimintamme kulmakivi.

On hyvä muistaa myös että ellei olisi kaikkia niitä yrityksiä, jotka antavat työntekijöidensä osallistua toimintaamme eri muodoissaan, toimintamme olisi vain varjo nykyisestä.

Yhteisöistä olemme olleet läheisiä vuosien varrella Sytyke ry:n kanssa – he antoivat uudelle yhteisölle kasvualustan ja henkisen kodin vuonna 2001 kun muita testaus ei vielä kiinnostanut. Agile Finlandin kanssa on tehty asioita yhdessä, yhteisistä intresseistä. Sytykkeen muista osaamisyhteisöistä yhteistyö on konkretisoitunut tapahtumaksi asti SOA SIGin, Java SIGin, ja ProSYn kanssa. TestausOSY:n puitteista on eriytynyt yleishyödyllinen testaussertifiointitoimintaa Suomessa edistävä yhdistys, FiSTB.

Jakaisin kuitenkin yhteistyöyritykset ja -yhteisöt kahteen kerrokseen:

  • OSY-toiminnan mahdollistajat ovat sponsoreitamme. Vaikka toimimmekin minimikustannuksin ja pääsääntöisesti jäsentemme yritysten tiloissa, tekemistä isännöinnissä on kulunvalvonta-asioista kahvitarjoiluihin. Emme pyydä suoraan rahaa, vaan pyydämme maksamaan välttämättömiä kustannuksia.
  • Testausasioita edistävät ovat yhteistyökumppaneitamme. Niiltä osin kuin asiat voivat olla testausOSYnkin asioita, sanotaan ”Yritys / Yhteisö X ja TestausOSY yhdessä / yhteistyössä järjestävät”. Ja niiltä osin kuin asiat antavat näkyvyyden testausOSYlle ja etuja testausOSYn jäsenille joita ei ole kaikille muille, sanotaan ”TestausOSY on tukena Yritykselle / Yhteisölle X” (supporting organization). Ja niiltä osin kuin testausOSYn jäsenyys ei liity tai voikaan liittyä asiaan, mutta asia liittyy testaukseen sanotaan ”TestausOSY tiedottaa Yritys / Yhteisö X asioista jäsenilleen”. TestausOSY on tukena kaikille, joiden kanssa testausasiassa on perusteltua tehdä markkinointiyhteistyötä ja saada alennuksia. Ja tiedottaa kaikesta joka on testauskentälle oleellista. TestausOSY ei ole laatuleima, vaan testausleima – asia liittyy testaukseen.

TestausOSY:n tilaisuus on ilmainen ja tietosisältöinen (vrt. markkinointisisältöinen). Esimerkiksi Microsoftin osalta tilaisuus jossa Visual Studion tuotekehityksen testausvastaava kertoo testausprosessista vältellen tuotemarkkinointia on TestausOSYn ja Microsoftin yhdessä järjestämä. Ja tilaisuus jossa esitellään tarkemmin Visual Studion käyttöä tuotteena markkinointitarkoituksissa on Microsoftin järjestämä ja testausOSY:n puitteissa asiasta tiedotetaan websivulla ja keskustelupalstan markkinointiosiossa, sekä teoriassa uutiskirjeessä mikäli sellainen satuttaisiin sopivasti joskus aikaansaamaan. Vastaava periaate pätee yhtälailla tuotteiden kuin palveluidenkin markkinointiin. Eli testausOSY-mielessä kaupallista markkinointitoimintaa voi syntyä myös tiettyä testausasiaa edistävissä yhteisöissä eikä vain yrityksissä.

Vaikutuspiiri

TestausOSY:n asia (testaus) on luonteeltaan asiaa, jota kaikki eivät aktiivisesti osaa hakea vaikka tarvitsevat. Yhteisön tavoitteeseen kuuluu oleellisesti vaikuttaa omaa jäsenistöä laajemmalti.

Tunnistin kaksi pääasiallista vaikuttamismuotoa:

  • Järjestämme tapahtumia / asioita yhteistyössä toisten kanssa saavuttaaksemme henkilöitä, jotka muuten ovat saavuttamattomia
  • ”kuulun”-jäsenet toimivat aktiivisesti muissa yhteisöissä testausyhteisön asioista kertoen

Meidän tulisi erityisesti valtuuttaa ”kuulun”-jäseniä toimimaan testausOSYn nimissä ja asialla.

Osa vaikutuspiiristä on potentiaalisia jäseniä, joita emme ole vain vielä löytäneet. Ja osa on henkilöitä, joita jäsenyys ei tule koskaan kiinnostamaan.

Lopuksi

Erkki Pöyhönen tiivisti hienosti sen mitä minä tavoittelen testausOSY:n osalta. Siinä missä perinteinen yhdistys luo epäsymmetriaa ohjausryhmän/hallituksen jäsenen ja rivijäsenen välillä, testausOSY koittaa tasoittaa tätä. Kuka tahansa edustaa. Se herkullinen maksettu illallinen ei ole syy jonka vuoksi tätä toimintaa syntyy- kukaan ei jätä tulematta ohjausryhmään tarjoilujen puutteen vuoksi. Ja ne  tarjoilut halutaan saada tasapuolisesti kaikkien saataville tilaisuuksissa. Ohjaustoiminnan näkyvä kustannus on olematon. Emme ole vielä ohjausryhmälle illallista tai aamupalaa tainneet tarjotakaan. Samaa ei voi sanoa kaikista muista yhdistyksistä ja yhteisöistä. Ainakin ne joille minä altistun tuntuvat pitävän keskeisimpänä asiana hyviä tiloja ja tarjoiluja sääntömääräisten kokousten epämiellyttävyyden tasoittamiseksi.

–Maaret Pyhäjärvi