Monthly Archives: November 2015

You are browsing the site archives by month.

Vuoden testaaja 2015 ehdokasasettelu on avattu

Vuoden Testaaja on vuosittain TestausOSYn  ja Tieturin kanssa jaettava testauksen tunnustuspalkinto (lisätietoja tästä >>).

Vuoden Testaaja -kandidaatin tulee olla:

• inspiroinut kollegoitaan tai muita organisaatioita yhä parempaan testaukseen
• tuonut testauksen ajatuksia ja trendejä maailmalta mukaan suomalaiseen testaukseen
• henkilö on vaikuttanut myönteisesti testauskulttuurin kehittymiseen omassa organisaatiossaan
• henkilö on vaikuttanut testaustoiminnan tuloksellisuuteen (testauksen kattavuus, löydettyjen vikojen määrä jne.) omassa yrityksessään tai yhteisössään
• tehnyt testaukseen liittyviä innovaatioita, rationalisoivia parannuksia tai kehittänyt uudenlaisia tapoja tehdä testausta
• vaikuttanut testauksen ammattikunnan syntyyn maassamme
• vaikuttanut suomalaisen testauskulttuurin ja testaajien ammattikunnan kehittymiseen suotuisasti
• TAI muilla tavoin parantanut testauksen toteuttamismahdollisuuksia

Vuoden testaajan valinta

Vuoden Testaaja valitaan joka vuosi kaksivaiheisessa äänestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa halukkaat pääsevät nimeämään henkilöitä ehdolle, ja toisessa vaiheessa äänestetään Vuoden Testaaja eri ehdokkaasta. TestausOSY on mukana Tieturin kanssa valitsemassa vuoden testaajaa. Valinta-ajankohdan lähestyessä tarkastellaan kriteerit, otetaan vastaan ehdokkaat ja katselmoidaan pois aku ankat jättäen nimettömät ja nimetyt testaajat – olivat sitten osyläisiä tai eivät. Äänestys on julkinen ja kaikille avoin, siitä tiedotetaan myös testausOSYn tiedotuslistalla. Valinnan julkistaminen tehdään testausOSY:n ohjausryhmän edustajien toimesta.

Ehdota vuoden testaajaa tästä >>

Palkinnon voi saada vain kerran – kerran vuoden testaaja, aina vuoden testaaja!

Laatu ja testaus -lehden numero 3/2015 on julkaistu

Laatu ja testaus -lehden numero 3/2015 on julkaistu

Hei, testausosyläiset,

Laatu ja testaus -lehti 3/2015 on julkaistu. Pääteemana tällä kertaa ”Johtajuudesta, oppimisesta ja tietojärjestelmien kehittämisestä”.

Lataa lehti (PDF).

Aiemmat numerot löydät lehden sivulta.

Antoisia lukuhetkiä!

t. Matti